Hoppa till textinnehållet

Det här är Visit Värmdö

Visit Värmdö är samarbetet mellan närings- och föreningslivet i Värmdös besöksnäring (genom Visit Värmdö Ideell Förening) och Värmdö kommun. Visit Värmdö är en samarbetsform där en styrgrupp bestående av representanter från Visit Värmdö Ideell Förening liksom från Värmdö kommun gemensamt beslutar i frågor som rör besöksnäringen i Värmdö. Den operativa verksamheten leds av en utvecklingsledare som rapporterar till styrgruppen.

Läs gärna vår Föreningsfolder

Visit Värmdö Föreningsfolder

Visit Värmdö styrgrupp

Ordförande Camilla Bring - Visit Värmdö Ideell Förening

Mejla Camilla

Malin Öh - Visit Värmdö Ideell Förening

Mejla Malin

Lars Berlin - Värmdö kommun

Mejla Lars

Ilona Klein-Gullberg - Värmdö Kommun

Mejla Ilona

Ansvarig Visit Värmdö

Vakant - Samordnare besöksnäring

Visit Värmdö Ideell förening

Visit Värmdö Ideell Förening är besöksnäringens sammanslutning för att utveckla besöksnäringen i Värmdö och är en av parterna i Visit Värmdö. Föreningen har drygt 130 medlemmar.


Styrelse 2016 i Visit Värmdö Ideell Förening


Camilla Bring, ordförande
Malin Öh, vice ordförande
Magnus Johansson
Elisabeth Dingertz
Marie Bohjort
Jeanette Bauer
Jennie Adamo
Rolf Svensson

 

Vill du bli medlem i Visit Värmdö Ideell Förening? 

Ta kontakt med styrelsen på: styrelsen@visitvarmdo.se

Mejla Styrelsen

Dokument för medlemmar

Verksamhetsberättelse, verksamhetsår 2013

 

Verksamhetsplan, verksamhetsår 2014

 

Nyhetsbrev, maj 2014

 

Nyhetsbrev, september 2014

 

Nyhetsbrev, oktober 2014