Hoppa till textinnehållet

Vill du synas på webbportalen?

Har du verksamhet som riktar sig till besökare, lokala eller långväga? Välkommen att vara med på hemsidan. Vi hjälper dig igång, därefter ska du själv kunna hantera din information och dina bilder.

Välkommen att synas på vår gemensamma webbportal för besöksnäringen i Värmdö!

Du som aktör inom besöksnäringen i Värmdö är mycket välkommen att vara med i vår nya webbportal för Visit Värmdö. Webbportalen är en informationskälla för allt som våra besökare behöver, boende, mat, aktiviteter, evenemang m.m.

För att göra portalen så innehållsrik som möjligt vill vi att alla aktörer själva ska kunna sköta sitt material, sina bilder, evenemangstips m.m. Vi har därför valt ett verktyg som heter Basetool och som är etablerat på många destinationer i Sverige.

I webbportalen kan du lägga upp och ändra

- information om din verksamhet, öppettider, tjänster m.m.

- länkar till din egen hemsida

- bilder från din verksamhet

- erbjudanden och paket

- evenemang som du anordnar

Så här gör du!

En första inläggning av din verksamhet hjälper vi dig med, vi behöver då lite text och bilder. Kontakta oss på info@visitvarmdo.se så hjälper vi dig.

Efter detta kan dusjälv administrera din information, lägga upp evenemang och erbjudanden.

 

Mejla oss

Finansiering av webbportalen

Vår webbportal är gemensam för hela besöksnäringen och därför är också finansieringen gemensam. Det innebär att från våren 2013 kommer deltagaravgiften per kalenderår för företag vara 1000 kr, gäller dock inte ideella verksamheter. Denna kostnad faktureras under våren från Visit Värmdö Ideell Förening. Visit Värmdö tar ekonomiskt ansvar för systemkostnader, övergripande redaktionsarbete m.m