Hoppa till textinnehållet
Grinda, stockholmarchipelago.se Foto: Dan Kullberg

Stockholm Archipelago

Stockholm Archipelago är ett nytt skärgårdssamarbete, med grunden i Skärgårdsstrategin mellan samtliga skärgårdskommuner, Stockholms Stad, Landstinget, Länsstyrelsen och Skärgårdsstiftelsen. Tillsammans ska dessa arbeta för att öka intresset för skärgården, bygga varumärket Stockholm Archipelago och arbeta för en hållbar besöksnäring i skärgården, året runt.

Hösten 2011 gick startskottet för att utveckla Stockholms skärgård till en hållbar året-runt-destination. Projektet är klart och har bland annat levererat nya båtlinjer, gemensam webb och färdiga paket med till exempel vraksafari, fiske, cykel och lokalproducerad mat. Länsstyrelsen, Landstinget, Skärgårdsstiftelsen, Stockholms stad och de sju skärgårdskommunerna har beslutat om ett fortsatt samarbete och det nya samarbetsavtalet har nu skrivits på.

 

Det gemensamma arbetet kommer bland annat innefatta:

 

- Driva den gemensamma skärgårdswebben www.stockholmarchipelago.se

 

- Verka för att riktlinjer och målsättningar satta inom ramen för Skärgårdsstrategin uppnås

 

- Samordna, stödja och stimulera arbetet bland annat avseende destinationsgemensamma aktiviteter och utvecklingsinsatser

 


Läs mer om samverkansavtalet här

 

För mer information om Skärgårdsstrategin, klicka här