Hoppa till textinnehållet
Taket på Fyren

Kungsbacka i siffror

Kungsbacka är en av de mest expansiva kommunerna i Sverige. Lagom pendlingsavstånd till Göteborg och lång kustlinje gör Kungsbacka till en attraktiv kommun

Kungsbacka stad är liten

Kommunen är stor till ytan och de flesta invånare bor i den västra delen. Östra delen präglas av vackert böljande jordbrukslandskap med en genuin bebyggelsemiljö. Kungsbacka stad har få invånare om man jämför med övriga kommunen.
 
Gränsar till flera kommuner

Kungsbacka kommun är den nordligaste kommunen i Hallands län. Gränsar i norr till Göteborgs
kommun och Mölndals kommun, i öster och söder till Marks kommun och Varbergs kommun. Europaväg 6/20, liksom järnvägen mellan Göteborg och Malmö, går rakt genom kommunen från norr till söder.
 
En del av landskapet Halland

Kungsbacka kommun ligger i landskapet Halland. Kännetecken för landskapet Halland är:

 

landskapsblomman hårginst

landskapsdjuret lax

landskapsfågeln pilgrimsfalk
 
ArealTotal areal 900 kvadratkilometer, landareal 611 kvadratkilometer

 

Digital karta

 

Kartbok över kommunen kan du köpa på Plan & Byggs expedition i stadshuset och på Turistbyrån.
 

Folkmängd

Kungsbacka hade 77 390 invånare den 31 juli 2014, vilket är en ökning under året med 620 personer.
 
Det finns 30 290 hushåll i kommunen.

 

Mer fakta om kommunen

 

Stora orter

Kungsbacka stad har flest invånare, men är ändå en liten stad i förhållande till antalet invånare i övriga kommunen. Kungsbacka har vuxit fram där Kungsbackaån flyter ut i Kungsbackafjorden och Onsalahalvön börjar.

 

Kullavik och Särö ligger i norr, nära Göteborg och utefter kusten, därför väldigt populära som boendeorterVallda ligger rakt västerut från Kungsbacka stad och inte så långt från havet.Onsala ligger på insidan av Onsalahalvön vid Kungsbackafjorden.Fjärås ligger i inlandet vid sjön Lygnern.Åsa och Frillesås är två mindre orter i söder på fastlandet, inte långt från havet.
 
Antal företag

2012 var 8 225 företag aktiva i kommunen. Ett 50-tal av dessa hade mer än 50 anställda, 2 500 hade mellan 1 och 49 anställda. 4 900 var egenföretagare.
 
Politisk styrning

De borgerliga partierna fick flest platser i kommunfullmäktige vid valet 2010 och har därmed makten i kommunen.
 
Kommunens organisation